SAMORZĄD UCZNIOWSKI
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W GRODKOWIE


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły

Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu

Radę Samorządu Uczniowskiego stanowią:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: PANI MAŁGORZATA HIRCZYN, PANI ALEKSANDRA SZCZUROWSKA


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012


IMPREZY

06. 10. 2011r. zorganizowanie wraz z p. Magdaleną Margoszczyn jesiennego rajdu ulicami miasta Grodków oraz poprowadzenie ceremonii pasowania na ucznia

17.10.2011r. zorganizowanie wspólnie z p. Anną Ilów i p. Robertem Mańkowskim wieczoru wspomnień poświęconego pamięci Jana Pawła II19.11.2011r. udział naszej młodzieży w Andrzejkach zorganizowanych przez młodzież wolontariatu działającej przy Gimnazjum Publicznym nr 1

28.11.2011r. zorganizowanie wspólnie z p. Ewą Łuciów wycieczki do Gimnazjum Publicznego nr 1 na „ Dzień Sportu”

30.11.2011r. zorganizowanie wraz z Samorządem Internatu zabawy Andrzejkowej06.12.2011r. organizacja Mikołajek w naszej szkole wspólnie z młodzieżą LO

13.01.2011r. zorganizowanie wspólnie z p. Ewą Molęcką apelu podsumowującego pracę uczniów za I półrocze roku szkolnego 2011/2012

Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim nauczycielom, którzy pomogli w organizacji imprez a w szczególności: p. Ani Ilów, p. Magdalenie Margoszczyn, p. Ewie Molęckiej, p. Robertowi Mańkowskiemu, p. Ani Zagórskiej, p. Grzegorzowi Kaczanowskiemu, p. Jackowi Zgóreckiemu, p. Marcie Urbańskiej i p. Ewie Łuciów.

Małgorzata Hirczyn

Aleksandra Szczurowska